لیــنک های مـــهم دانشگاه سـما کن

سامانه ورود پرسنل دانشگاه سما

اداری مالی (3)

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 03:30

دانشجویانیکه مشمول تخفیفات چند دانشجویی می باشند

نوشته شده توسط
دانشجویانیکه مشمول تخفیفات چند دانشجویی می باشند (دو یا بیشتر در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی)، با مدارک ذیل هرچه سریعتر به امور مالی مراجعه کنند.1- گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو ی دوم و سوم از محل تحصیل خود خطاب به آموزشکده سما کن  2- کپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو و دانشجوی دوم و سومحتما دانشجویانی که ترم های گذشته از این تخفیف استفاده نموده اند، می بایست دوباره مدارک ذکر شده را تحویل دهند.
یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 06:29

دانلود فرم تخفيف و اطلاع از انواع تخفيف

نوشته شده توسط
جهت دانلود فرم هاي تخفيف همچنين مشاهده انواع تخفيفات به قسمت دانلود فرم هاي مالي مراجعه نمائيد.
یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 06:28

قابل توجه دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد

نوشته شده توسط
قابل توجه دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد و امور جانبازانبنياد شهيد فقط 4 ترم شهريه دانشجويان تحت پوشش را تقبل مي نمايد. و  سنوات بيشتر از آن مي بايست توسط خود دانشجو پرداخت گردد.     امور مالي دانشکده