لیــنک های مـــهم دانشگاه سـما کن

سامانه ورود پرسنل دانشگاه سما

سایر اطلاعات:

تهران - شهران - بلوار کوهسار - ابتدای خیابان مدرسه - پلاک 1

   شماره های تماس :     02144351883  - 02144351882